Chúng tôi là ai

Đoạn văn đề xuất: Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://gameprivate.mobi.

Bình luận

Đoạn văn đề xuất: Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận, cùng với địa chỉ IP và chuỗi user agent của trình duyệt để hỗ trợ phát hiện thư rác.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem liệu bạn có sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận của bạn được chấp thuận, hình ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị công khai trong ngữ cảnh của bình luận.

Media (Phương tiện)

Đoạn văn đề xuất: Nếu bạn tải lên hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có chứa dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies (Bộ nhớ tạm)

Đoạn văn đề xuất: Nếu bạn để lại bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lựa lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn vào các cookie. Điều này giúp tiện lợi cho bạn khi bạn muốn để lại bình luận lần sau mà không cần phải điền thông tin của bạn lại. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định liệu trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào và sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập của bạn và các lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập sẽ tồn tại trong hai ngày, và cookie lựa chọn màn hình sẽ tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ tôi”, đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, các cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm bất kỳ dữ liệu cá nhân nào và chỉ đơn giản là chỉ số ID của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung được nhúng từ các trang web khác

Đoạn văn đề xuất: Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.) từ các trang web khác. Nội dung được nhúng từ các trang web khác sẽ hoạt động theo cách hoàn toàn giống như khi khách truy cập trang web đó.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng mã theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm việc theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Đoạn văn đề xuất: Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại mật khẩu.

Thời gian lưu trữ dữ liệu của bạn

Đoạn văn đề xuất: Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và các dữ liệu liên quan sẽ được lưu giữ vĩnh viễn. Điều này giúp chúng tôi nhận ra và chấp thuận bất kỳ bình luận theo sau nào một cách tự động thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào (ngoại trừ không thể thay đổi tên người dùng). Người quản trị trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Quyền của bạn đối với dữ liệu của bạn

Đoạn văn đề xuất: Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận một tệp dữ liệu được xuất bản của dữ liệu cá nhân chúng tôi giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ vì mục đích quản lý, pháp lý hoặc bảo mật.

Nơi gửi dữ liệu của bạn

Đoạn văn đề xuất: Những bình luận của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện thư rác tự động.